Domotica

Techniek 2000 is gespecialiseerd in de installatie van Domotica.

Domotica is vooral consumentenelektronica, die onderling verbonden is door een 'naadloos elektronisch netwerk'. Het draagt op efficiënte wijze bij aan het plezier, de waarde en duurzaamheid van het wonen. Consumentenelektronica stelt speciale eisen aan onder meer de marketing, de distributie, de installatie, het gebruiksgemak en de prijzen. Dit vereist derhalve grote produktievolumes. Essentiëel voor Domotica is een solide en open in-huis-netwerk, dat 'naadloos, pijnloos en probleemloos' moet zijn, aldus belangrijke spelers op deze markt, zoals Philips en Microsoft.

Domotica is het domein van huiselijke elektronica. Het woord "domotica" is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en elektronica. Domotica omvat alle apparaten en infrastructuren in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners.